Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VadZ5079
Кредитные пункты (ECTS) 3
Общее количество часов 81
Kоличество часов лекций 12
Kоличество часов семинаров и практических занятий 12
Количество часов самостоятельной работы студента 57
Дата утвеждения курса 18/12/2019
 
Разработчик курса
, Kaspars Naglis-Liepa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.Shipton H., Budwar P., Sparrow P., Brown A. Human resource management, innovation and performance. Palgrawe Macmillian. 2016. pp 352.
2.Lynch R. Strategic management. Pearson Education Limited. 2015. pp 751.
3.Staber U. Understanding Organizations: Theories & Images. Sage Publikation Ltd. 2013. pp 280.
4.Tiwana A. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, 2002. pp 640.
5.Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.
6.Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp.
Дополнительная литература
1.Argyris C. On Organisational Learning, Blackwell Publishing, Incorporated, 1999.
2.Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
3.Inovatīva domāšana, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
4.Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018. 416 lpp.
Периодика и другие источники информации
1.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. http://www.liaa.gov.lv/lv
2.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
3.Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018
4.Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505