Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/05/2015 10:05:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Knowledge Management and Innovations
2 29/05/2015 10:06:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 30/03/2017 13:51:32 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=32-->24 LEKCIJAS=16-->12 SEMIN_PRAKTD=16-->12
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->80
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->56
7 03/09/2020 09:42:02 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM0050-->FM0043 APSTIPRINATS=120520150000-->181220190000
8 11/07/2023 14:51:13 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG110010000-->GGG110220000
9 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
10 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=56-->
11 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
12 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->57

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts