Kurss VadZ5079 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0115 A 2015.rudens-
2 G0116 2015.rudens-
3 G0809 B 2020.rudens-
4 G0812 B 2015.rudens-
5 G0004 2019.rudens-
6 G0812 B 2023.rudens-
7 G0116 2023.rudens-
8 G0115 A 2023.rudens-
9 G0809 B 2023.rudens-