Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code VadZ3038
Kreditpunkte (ECTS) 4.5
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 121.5
Vorlesungen (Stundenzahl) 24
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 24
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 72
Bestätigt am (Datum) 18/09/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Rita Rozentāle

Vorkenntnisse
Ekon1024,
Ekon2029,
Ekon2081,
VadZ1018,
Ersetzte/r Kurs/e
VadZB001 [GVADB001]
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2.Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3.Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4.Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5.Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.
6.Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.
Weiterfuhrende Literatur
1.Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2.Harrison, A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3.Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4.Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow – Hill Companies, 1996. 730 p.
5.Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
6.Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041