Kurss VadZ3038 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0112 Bp 2013.rudens-
2 G0118 2012.rudens-
3 G0120 2012.rudens-
4 G0112 Bp 2012.rudens-
5 G0112 Bp 2010.rudens-
6 G0001 2007.rudens-