Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VadZ3038
Кредитные пункты (ECTS) 4.5
Общее количество часов 121.5
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 24
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 18/09/2019
 
Разработчик курса
, Rita Rozentāle

Предварительные знания
Ekon1024,
Ekon2029,
Ekon2081,
VadZ1018,
Предыдущая версия курса
VadZB001 [GVADB001]
Учебная литературa
1.Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2.Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3.Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4.Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5.Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.
6.Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.
Дополнительная литература
1.Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2.Harrison, A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3.Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4.Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow – Hill Companies, 1996. 730 p.
5.Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
6.Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
Периодика и другие источники информации
1.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041