Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Soci2048
Kreditpunkte (ECTS) 6
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 162
Vorlesungen (Stundenzahl) 32
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 32
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 98
Bestätigt am (Datum) 09/11/2021
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Lana Janmere

Vorkenntnisse
Soci1005,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Ltd., 2014. 304 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
2.e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site.
3.Babbie E., Halley F., Wagner W. E., Zaino J. (2013). Adventures in Social Research: Data Analysis Using IBM SPSS Statistics. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 456 p.
4.Bourke J., Kirby A., Doran J. Survey & Questionnaire Design: Collecting Primary Data to Answer Research Questions: eBook. Ireland: NuBooks, 2016. 47 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1460401&site=ehost-live&scope=site.
5.Bell J., Waters S. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers: eBook. London: Open University Press, 2018. 344 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTM3OTQ2X19BTg2?sid=9ee78256-b8da-48a1-a009-39ee8a75c712@sessionmgr4008&vid=3&format=EB&rid=1.
6.Bickman L, Debra J.R. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2009, 662 p. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: https://web-a-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTg2Nzk5X19BTg2?sid=fc23d9f1-e6cf-4f53-892c-b37b558584ca@sessionmgr4007&vid=20&format=EB&lpid=lp_652&rid=6.
7.Elst van H. (2019) Foundations of Descriptive and Inferential Statistics. Germany, p. 176. Tiešsaistē pieejams: https://arxiv.org/pdf/1302.2525.pdf.
8.Jansons V., Kozlovskis K. (2015). Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1. daļa. Rīga, RTU izdevniecība, 400 lpp. Tiešsaistē pieejama: https://dom.lndb.lv/data/obj/841728.html.
9.Neuman W.L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative approaches: Seventh edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2014. 599 p. Tiešsaistē pieejams: http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods_-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf.
10.Robson C., McCartan K. Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
11.Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
12.Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007. 431 p. 13.Wagner C., Kawulich B., Garner M. Doing Social Research: A Global Context: eBook. Berkshire: McGrow Hill, 2012. 295 p. Pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā kā Google Scholar eBook: EBOOK: Doing Social Research: A Global Context - Claire Wagner, Barbara Kawulich, Mark Garner - Google Books.
Weiterfuhrende Literatur
1.Arhipova I., Bāliņa S. (2006) Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 364 lpp.
2.Content Analysis: Four volume set. R. Franzosi (ed.). London (etc.): SAGE Publications, 2008. 696 p.
3.Krippendorff K. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Fourth edition. SAGE Publications, 2018. 472 p.
4.Surveys from Start to Finish. M. Cole, L. Long (eds). Alexandria, Va: Association for Talent Development. 2016. Tiešsaistē pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā, izmantojot EBSCO eBook Academic Collection: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1280702&site=ehost-live&scope=site.
5.Questionnaires: Four volume set. Bulmer, M. (ed.). London (etc.): SAGE Publications, 2004. 6.Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Mārtinsone K. (red.). Rīga: Raka, 2011. 284 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.European Societies. European Sociological Association. Pieejams: http://www.europeansociology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=29. 2.International Journal of Social Research Methodology. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20.