Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/05/2014 09:10:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Quantitative Research Methods
2 12/05/2014 09:11:27 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 27/05/2014 16:15:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110040000
4 20/11/2014 09:50:51 Ilze Vestarta, 63020248 U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96
7 22/11/2021 09:54:06 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=290420140000-->091120210000
8 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=4-->6
9 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=96-->
10 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=160-->162
11 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->98

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts