Kurss Soci2048 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0816 2004.rudens-
2 G0004 2019.rudens-