Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса PārZP030
Кредитные пункты 8
Кредитные пункты ECTS 12
Общее количество часов 320
Количество часов самостоятельной работы студента 320
Дата утвеждения курса 11/10/2011
 
Разработчик курса
, Tatjana Ķince

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp. 2. Ciproviča I., Dukaļska L., Kārkliņa D., Ozola L., Blija A., Kļava D., Skudra L., Galoburda R. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura un zinātniskā darba izstrādei. Jelgava: LLU, 2004. 57 lpp.