Kurss PārZP030 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0603 2009.rudens-
2 G0614 B 2018.rudens-