Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2020.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 8 B
2. 2019.pavasara G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 8 B
3. 2017.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 8 B
4. 2016.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika 8 B
5. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
6. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
7. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
8. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika
9. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bachelor Bakalaurs) Pilna laika