Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code PārZ3088
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 120
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 18
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 14
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 72
Bestätigt am (Datum) 04/03/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Ruta Galoburda
, Tatjana Ķince
, Sandra Muižniece-Brasava

Vorkenntnisse
Fizi2039,
PārZ1012,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2.Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 514 lpp. 3.Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and Practice. Boca Raton, FL: CRC Press; Great Abington, Cambridge: Woodhead Publishing, 2009. 913 p.
Weiterfuhrende Literatur
1.Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
2.Food Science and Technology. Ed. by G. Campbell-Platt. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2017. 564 p.
3.Toledo R. T., Singh R. K., Kong F. Fundamentals of Food Process Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2018. 449 p.
4.Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification. Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2016. 481 p.
5.Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2016. 179 p. 6.Saravacos G., Kostaropoulos A. E. Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016. 775 p.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Science Direct datubāze (www.sciencedirect.com) 2.Wiley Online Journals datubāze