Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 11/04/2019 13:24:15 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->Food Processing Equipment
2 11/04/2019 13:27:25 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts