Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса PārZ3088
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 18
æоличество лабораторных работ 14
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 04/03/2019
 
Разработчик курса
, Ruta Galoburda
, Tatjana Ķince
, Sandra Muižniece-Brasava

Предварительные знания
Fizi2039,
PārZ1012,
Учебная литературa
1.Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2.Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 514 lpp. 3.Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and Practice. Boca Raton, FL: CRC Press; Great Abington, Cambridge: Woodhead Publishing, 2009. 913 p.
Дополнительная литература
1.Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
2.Food Science and Technology. Ed. by G. Campbell-Platt. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2017. 564 p.
3.Toledo R. T., Singh R. K., Kong F. Fundamentals of Food Process Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2018. 449 p.
4.Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification. Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2016. 481 p.
5.Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2016. 179 p. 6.Saravacos G., Kostaropoulos A. E. Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016. 775 p.
Периодика и другие источники информации
1.Science Direct datubāze (www.sciencedirect.com) 2.Wiley Online Journals datubāze