Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MežZ4020
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 24
æоличество лабораторных работ 24
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 08/11/2011
 
Разработчик курса
, Dagnis Dubrovskis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Zviedre A. Mežierīcība Latvijā. Rīga: V. elements, 2007. 230 lpp.
2. Dubrovskis D. Meža ekonomiskā vērtība, lekciju kurss mežierīcībā. Jelgava: KTC, 2003.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 92 lpp. 4. Dubrovskis D. Lekciju kurss Mežierīcībā. Jelgava: LLU MF, 2008.
Дополнительная литература
1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer David.W. Forest resource Economics and Finance. New York: McGraw – Hill, 1996. 551 p. 3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment.Published by Fape Oy, Finland, 2002. 420 p.
Периодика и другие источники информации
1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze ISSN 1047-6187 3. Baltic Forestry ISSN 1392-1355