Kurss MežZ4020 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0506 2006.pavasara-
2 G0506 2015.rudens-
3 G0001 2007.rudens-