Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Mate2034
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
æоличество лабораторных работ 8
Количество часов самостоятельной работы студента 64
Дата утвеждения курса 19/02/2014
 
Разработчик курса
, Anda Zeidmane
, Natālija Sergejeva

Предварительные знания
Mate1029,
Mate1030,
Учебная литературa
1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
2. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp. 3. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.
Дополнительная литература
1. Šteiners K. Augstākā matemātika. V daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 131 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. VI daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 208 lpp. 3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.