Kurss Mate2034 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0413 Bt 2004.rudens-
2 G0412 Bt 2014.pavasara-
3 G0402 A 2015.rudens-
4 G0001 2007.rudens-