Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Mate1039
Crédits 5
ECTS points du crédit 7.50
La quantité totale d'heures en classe 200
Nombre de conferences 24
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 40
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 120
Date de l'approbation du cours 21/03/2018
 
Auteurs du cours
, Anda Zeidmane
, Svetlana Atslēga
, Natālija Sergejeva
, Liene Strupule

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1.Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp
2.Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 392 lpp  
3.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
4.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
5.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
6.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1.Cernajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava, 2016. 198 lpp.
2.Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 96 lpp.; 1998. 116 lpp.; 1998. 192 lpp.
3.Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums. LLU, Jelgava. 2010. 39 lpp. e-materiāli
4.Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analisis. UK: Cambridge Umiversity press. 492 p.
5.Konev V. Linear algebra, Vector algebra and analytical geometry. Tomsk Polytechnic University, 2009. 114 p. file:///C:/Users/LIETOT~1/AppData/Local/Temp/Konev-Linear_Algebra_Vector_Algebra_and_Analytical_Geome-1.pdf 6.Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.