Kurss Mate1039 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0614 A 2018.rudens-