Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Mate1039
Kreditpunkte 5
ECTS-Punkte 7.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 200
Vorlesungen (Stundenzahl) 24
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 40
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 120
Bestätigt am (Datum) 21/03/2018
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Anda Zeidmane
, Svetlana Atslēga
, Natālija Sergejeva
, Liene Strupule

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp
2.Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 392 lpp  
3.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
4.Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
5.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
6.Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1.Cernajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava, 2016. 198 lpp.
2.Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 96 lpp.; 1998. 116 lpp.; 1998. 192 lpp.
3.Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums. LLU, Jelgava. 2010. 39 lpp. e-materiāli
4.Lewin J. An Interactive Introduction to Mathematical Analisis. UK: Cambridge Umiversity press. 492 p.
5.Konev V. Linear algebra, Vector algebra and analytical geometry. Tomsk Polytechnic University, 2009. 114 p. file:///C:/Users/LIETOT~1/AppData/Local/Temp/Konev-Linear_Algebra_Vector_Algebra_and_Analytical_Geome-1.pdf 6.Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.