Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Mate1004
Kreditpunkte 3.5
ECTS-Punkte 5.25
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 140
Vorlesungen (Stundenzahl) 24
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 32
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 8
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 76
Bestätigt am (Datum) 19/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Anda Zeidmane
, Ilze Jēgere

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp. 2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām I daļa. Jelgava: LLU, 2002. 96 lpp.
2. Jēgere I., Baumanis A. Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika I, Matemātika II. Jelgava: LLU, 2000. 51 lpp. 3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.