Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/02/2004 08:35:09 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Mathematics I
2 08/02/2006 15:42:55 Rasma Veinberga 63025170 U PIEZIMES=Studiju priekšmets paredzēts I kursa LIF Zemes ierīcības un Vides un ūdenssaimniecības bakalaura studiju programmai un TF lauksaimniecības inženierzinību profesionālajai pamatstudiju programmai 1.sem.-->Studiju priekšmets paredzēts I kursa LIF bak.studiju programmām "Zemes ierīcība", "Vides un ūdenssaimniecība", Zemes ierīcības 1.līm. prof. izgl. un TF lauks. inženierz. prof. programmai 1.sem.
3 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 10/04/2012 13:49:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika I [LIF, TF]-->Matemātika I [Vide un ūd., p(b); Zem.ier., p(b): 1.sem.] TIPS_APJOMS=56-->64 TIPS_NOZARE=FM5213-->FM5210 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->32 LABORD=-->8 APSTIPRINATS=-->191020110000
6 22/07/2014 14:29:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090020000
7 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
8 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->140
9 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->76

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts