Kurss Mate1004 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0311 2013.pavasara-
2 G0309 2007.rudens-
3 G0311 2004.rudens-