Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours MašZ5025
Crédits 4
ECTS points du crédit 6
La quantité totale d'heures en classe 160
Nombre de conferences 32
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 96
Date de l'approbation du cours 29/11/2011
 
Auteurs du cours
, Aivars Kaķītis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
2. Kaķīits A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp.
3. The Mechatronics handbook. Bishop Robert H. CRC Press LLC, USA, 2002. 1230 p. 4. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic, Rīga, 2003. 335 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Morris A.S.. Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. 475 p.
2. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas, [B. v. : b. i.,] 2001. 121 lpp. 3. Holman J. P. Experimental methods for engineers. sixth edition, New York: McGraw-Hill, USA, 1996. 616 p.