Kurss MašZ5025 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0405 A 2009.rudens-
2 G0405 A 1997.rudens-
3 G0004 2019.rudens-
4 G0405 A 2017.rudens-