Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/03/2009 13:02:26 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Computer-aided Measuring Systems
2 10/03/2009 13:02:43 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 04/09/2009 13:30:28 Dzidra Ceple, 63020762 U KATALOGS=c-->+
4 19/01/2011 10:18:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datorizētās mērsistēmas [TF Lauks. inž. M, 3. semestrī] -->Datorizētās mērsistēmas [L/s inženierzinātne: Maģ., 3.sem.]
5 19/01/2011 10:48:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datorizētās mērsistēmas [L/s inženierzinātne: Maģ., 3.sem.]-->Datorizētās mērsistēmas [L/s inž.: Maģ., 3.sem.]
6 18/03/2011 15:50:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Datorizētās mērsistēmas [L/s inž.: Maģ., 3.sem.]-->Datorizētās mērsistēmas [L/s inž., M: 3.sem.]
7 06/07/2012 09:11:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_NOZARE=FM0079-->FM0116 APSTIPRINATS=-->291120110000
8 25/07/2014 11:16:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040050000
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
10 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->96

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts