Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZP026
Crédits (ECTS) 30
La quantité totale d'heures en classe 810
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 810
Date de l'approbation du cours 08/02/2011
 
Auteurs du cours
, Iveta Kļaviņa-Blekte
, Dzidra Kreišmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Ouvrages supplémentaires
1. Publikācijas par ES un Latvijas lauksaimniecību laikrakstos, žurnālos, biļetenā „Agropols”, u.c. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Studiju darbu izpilde un noformējums: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21226 (skatīts 23.09.2011.)