Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZP026
Кредитные пункты (ECTS) 30
Общее количество часов 810
Количество часов самостоятельной работы студента 810
Дата утвеждения курса 08/02/2011
 
Разработчик курса
, Iveta Kļaviņa-Blekte
, Dzidra Kreišmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Дополнительная литература
1. Publikācijas par ES un Latvijas lauksaimniecību laikrakstos, žurnālos, biļetenā „Agropols”, u.c. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Studiju darbu izpilde un noformējums: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21226 (skatīts 23.09.2011.)