Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZP026
Kreditpunkte (ECTS) 30
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 810
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 810
Bestätigt am (Datum) 08/02/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Iveta Kļaviņa-Blekte
, Dzidra Kreišmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Weiterfuhrende Literatur
1. Publikācijas par ES un Latvijas lauksaimniecību laikrakstos, žurnālos, biļetenā „Agropols”, u.c. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Studiju darbu izpilde un noformējums: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21226 (skatīts 23.09.2011.)