Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ6125
Crédits 5
ECTS points du crédit 7.50
La quantité totale d'heures en classe 200
Nombre de conferences 40
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 40
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 120
Date de l'approbation du cours 12/02/2019
 
Auteurs du cours
, Daina Jonkus
, Daina Kairiša

Connaissances de base
LauZ5143,
LauZ5160,
LauZ5163,
LauZ6103,
Manuels
1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Priekuļa J. (red.) Jelgava: LLU, 2012. un 2013. 240 lpp.
2. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA "Gandrs". 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Dairy cattle husbandry (2004) [Online tiešsaiste]. Wageningen: Agromisa Foundation. 84 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. http://journeytoforever.org/farm_library/AD14.pdf.
5. House J. (2011) A guide to dairy herd management. [Online tiešsaiste]. Meat and Livestock Australia Limited, North Sydney, 73 p. [viewed skatīts 14.02.2019.] Pieejams: http://www.livecorp.com.au/LC/files/3e/3ef9fb39-0c7f-4296-b389-2f55650cd2e9.pdf 8.Kemsley P., Jennings N. (2016). 6. Beef cattle health and husbandry for the NSW North coast. [Online tiešsaiste]. North Coast Local Land Services. 221 p. [viewed skatīts 14.02.2019.]. Pieejams: http://northcoast.lls.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/685388/Beef-cattle-health-and-husbandry-for-the-nsw-north-coast.pdf
Ouvrages supplémentaires
1.Ernst E., Kalm E. Grundlagen der Tierhaltuhg und Tierzucht. Hamburg: Verlag Paul Paurey, 1994. 266 S.
2.Mrode, R.A. Linear models for the prediction of animal breeding values. [Wallingford]: CAB International, 1996. 187 p.
3.Latvijas brūnās šķirnes govju saglabāšanas programma no 2019. gada un turpmāk. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
4.Audzēšanas programma sarkano šķirņu grupas govīm no 2019. gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
5.LŠDzAS Audzēšanas programma Holšteinas šķirnes govīm no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
6.LHA Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programma no 2019.gada. Elektroniski pieejams:
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
7.Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma no 2019. gada Elektroniski pieejams:.
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
8. Jonkus. D. Govju piena produktivitātes pazīmju mainības analīze: promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2007. 179 lpp. 9. Zutere R. Vaislas buļļu un govju ciltsvērtības agrīnās novērtēšanas metodes parametru zinātniskais pamatojums: promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Lauksaimniecības zinātņu nozarē, Lopkopības apakšnozarē. Jelgava: LLU, 2008. 201 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198. 2. Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs (Rural Sustainability Research (LLU Raksti), Agronomy Research, LF konferenču un semināru Rakstu krājumi.