Kurss LauZ6125 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0207 B 1997.rudens-
2 G0214 2011.rudens-