Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 05/12/2011 10:54:04 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Cattle Breeding
2 05/12/2011 10:54:34 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 05/12/2011 10:55:53 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Govju audzēšana (LF, Lauks., M., a un p: 3.sem.)-->Govju audzēšana [LF, Lauks., M., a un p: 3.sem.]
4 10/01/2012 08:57:20 Sarmīte Pudāne, 63005679 U KATALOGS=c-->+
5 27/11/2013 08:58:57 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Govju audzēšana [LF, Lauks., M., a un p: 3.sem.]-->Govju audzēšana [Lauks., M: 3.sem.]
6 23/07/2014 15:02:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
7 20/09/2018 15:25:31 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
8 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->200
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->120
10 23/04/2021 09:09:31 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5512-->FM5510 APSTIPRINATS=011120110000-->120220190000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts