Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ5110
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 64
Kоличество часов лекций 32
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
Дата утвеждения курса 06/09/2011
 
Разработчик курса
, Māris Ķirsis

Учебная литературa
1. Kozlinskis V. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Jelgava, 2005. 97 lpp.
2. The esence of research methodology: a guide for master and PhD students in management science. Springer, 2007. 478 p. 3. Bell J. Doing your research Project. Open University press, 2005. 267 p.
Дополнительная литература
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 1.daļa. Rīga: Datorzinību centrs, 1999.-168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 2.daļa. Rīga: Datorzinību centrs, 2000. 136 lpp. 3. Holman J. Experimental methods for engineers. New York etc.:Mc Graw Hill 1997. 616 pp.
Периодика и другие источники информации
1. Nordic Road &Transport Research. Nordic Road and Transport Research. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Sweden. ISSN: 11015179