Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/03/2009 09:33:31 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Engineering Research
2 12/03/2009 09:33:50 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 12/03/2009 11:22:48 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_NOZARE=FM5510-->FM5511
4 04/09/2009 13:28:38 Dzidra Ceple, 63020762 U KATALOGS=c-->+
5 19/01/2011 14:39:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pētījumi inženierzinātnēs [TF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai „Lauksaimniecības inženierzinātne” , pilna laika – 3.sem., nepilna laika – 4.sem.] -->Pētījumi inženierzinātnēs [L/s inž.: Maģ., PL - 3.sem., NL - 4.sem.]
6 21/03/2011 08:35:25 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pētījumi inženierzinātnēs [L/s inž.: Maģ., PL - 3.sem., NL - 4.sem.]-->Pētījumi inženierzinātnēs [L/s inž., M: PL - 3.sem., NL - 4.sem.]
7 21/09/2011 12:59:56 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=-->060920110000
8 25/07/2014 10:24:42 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts