Kurss LauZ5110 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0405 2009.rudens-
2 G0405 1997.rudens-
3 G0405 2017.rudens-