Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ4229
Kreditpunkte (ECTS) 7.5
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 202.5
Vorlesungen (Stundenzahl) 45
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 35
Bestätigt am (Datum) 29/03/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Zinta Gaile
, Dzintra Kreita

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Ersetzte/r Kurs/e
LauZ4236 [GLAU4237]
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Augkopība. Ruža A. (red.) Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Jurševskis L., Holms I., Freimanis P. Augkopība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 509 lpp.
3. Augkopības praktikums. P. Freimanis, I. Holms, J. Jurševskis, J. Lauva, A. Ruža. Rīga: Zvaigzne, 1980. 326 lpp. 4. Handbuch des Pflanzenbaues 1. Grundlagen der Landwirtschaft lichen Pflanzenproduktion. Keller E.R., Hanus H., Heyland K.U.. Verlag Engen Ulmer, 1997.
Weiterfuhrende Literatur
1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 3rd Edition. USA: Chapman & Hal, 1995. 409 lpp.
2. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp. 3. Каюмов М.К. (1989) Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. Москвa: Агропромиздат. 1989. 317 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 4. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.