Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 05/05/2011 15:05:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Augkopība I [6. sem.]-->Augkopība I [Lauks., p(b): 6. sem.]
2 05/05/2011 15:06:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Crop Production I
3 05/05/2011 15:06:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
4 20/07/2011 09:57:18 Dace Bārzdiņa 63005679 U KATALOGS=c-->+
5 23/07/2014 14:38:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
6 20/09/2018 14:21:15 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
7 16/10/2019 14:29:04 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
8 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->200
9 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=5-->7.5

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts