Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2017.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
2. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika 7 Bp Lauk Lekcijas
3. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika 6 Bp Lauk Lekcijas
4. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika 7 Bp Lauk Lekcijas
5. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika 1 C
6. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
7. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika
8. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība() Nepilna laika
9. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs**) Nepilna laika
10. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika
11. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība() Pilna laika