Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ3158
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 49
Date de l'approbation du cours 20/03/2012
 
Auteurs du cours
, Dzintra Kreita
, Maija Ausmane

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
2. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp. 3. Kartupeļu audzēšana. Gustavson N. (red), tulk. no zviedru val., Miglavs U. (red.). Umeå: Förlag. 1993. 80 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Gaile Z. Kukurūzas audzēšana ar mērķi iegūt augstu enerģijas iznākumu. No: Plēsums J., Osītis U., Runce A., Ramane I., Gaile Z., Skuja S. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. Jelgava, 2005. 44.-51. lpp.
2. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi: Valsts Stendes GSI, 2008. 416 lpp. 3. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2008. 55 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 3. TopAgrar, Das Magazin für Modern Landwirtshaft, AgriFuture for European Business Farmers ISSN:03422399.