Kurss LauZ3158 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0309 2012.rudens-
2 G0309 2007.rudens-