Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2015.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
2. 2014.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
3. 2013.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika
4. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura*professional Bachelor's study programme**Higher professional*) Pilna laika