Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ3005
Kreditpunkte (ECTS) 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 81
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 49
Bestätigt am (Datum) 24/10/2019
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Dzidra Kreišmane
, Laura Joma

Vorkenntnisse
LauZ2046,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Komerclikums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158/160(2069/2071), 04.05.2000, „Ziņotājs”, 22, 22.11.2001 [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2.Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
3.Par nodokļiem un nodevām. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
4.Lauksaimniecības un lauku attīstības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 29.04.2004. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87480
5.Augu aizsardzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 28.01.1999. [Tiešsaiste][Skatīts 30.09.2019] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=51662
6.Pārtikas aprites uzraudzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60/61, 06.03.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 02.04.1998. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Weiterfuhrende Literatur
1.Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapa. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://llka.lv/noderiga-informacija/likumdosana/
2.Lauksaimnecības biedrību mājaslapas
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Savstarpējā atbilstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/savstarpeja-atbilstiba/
2.Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3.Publikācijas par izmaiņām un skaidrojumu lauksaimniecības regulējumā nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.