Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/12/2003 11:58:56 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Agricultural legislattion
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 21/03/2006 10:15:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=--->+
4 21/04/2006 08:25:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Agricultural legislattion-->Agricultural Legislattion
5 25/05/2006 08:45:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Agricultural Legislattion-->Legislation in Agriculture
6 14/02/2011 14:29:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības likumdošana [uzņd. l/s., B]-->Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., a, Lauks., p (Uzņēmd)] TIPS_APJOMS=32-->
7 27/09/2011 09:57:36 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., a, Lauks., p (Uzņēmd)]-->Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b)- 4.sem., Lauks., p (Uzņēmd)- 3.sem., a- 7.sem.] TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 APSTIPRINATS=-->210120110000
8 27/09/2011 10:04:24 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Legislation in Agriculture-->Agricultural Legislation
9 17/11/2011 09:18:41 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b)- 4.sem., Lauks., p (Uzņēmd)- 3.sem., a- 7.sem.]-->Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b)- 4.sem.; Lauks., p (Uzņēmd)- 3.sem.; Lauk., a - 7.sem.]
10 23/07/2014 15:29:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
11 26/01/2015 12:49:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b)- 4.sem.; Lauks., p (Uzņēmd)- 3.sem.; Lauk., a - 7.sem.]-->Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b); Lauks., p: 3., 4., 7.sem. ] TIPS_NOZARE=FM5513-->FM5510 APSTIPRINATS=210120110000-->091220140000
12 03/05/2018 10:52:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b); Lauks., p: 3., 4., 7.sem. ]-->Lauksaimniecības likumdošana [Lauks., p(b): 3., 4., 7.sem.]
13 20/09/2018 15:10:40 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
14 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
15 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
16 08/04/2021 10:38:16 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=091220140000-->241020190000
17 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
18 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
19 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
20 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts