Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ2057
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 48
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 16
Bestätigt am (Datum) 05/01/2016
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Aldis Kārkliņš

Vorkenntnisse
Fizi2037,
Ķīmi1016,
Ķīmi2017,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža enciklopēdija. J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds, 2003. 368 lpp. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.