Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса LauZ2057
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 48
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
æоличество лабораторных работ 16
Дата утвеждения курса 05/01/2016
 
Разработчик курса
Aldis Kārkliņš

Предварительные знания
Fizi2037,
Ķīmi1016,
Ķīmi2017,
Учебная литературa
1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
Дополнительная литература
1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža enciklopēdija. J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds, 2003. 368 lpp. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.