Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ2057
Crédits 3
ECTS points du crédit 4.50
La quantité totale d'heures en classe 48
Nombre de conferences 16
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
Date de l'approbation du cours 05/01/2016
 
Auteurs du cours
Aldis Kārkliņš

Connaissances de base
Fizi2037,
Ķīmi1016,
Ķīmi2017,
Manuels
1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp. 4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Meža enciklopēdija. J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds, 2003. 368 lpp. 3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.