Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Fizi2016
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 64
Дата утвеждения курса 20/02/2013
 
Разработчик курса
, Ilze Pelēce
, Uldis Iljins

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
Fizi2013 [GFIZ2014]
Учебная литературa
1. Fizika. Grabovskis R. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. http://estudijas.llu.lv 3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.
Дополнительная литература
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p. 2. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 стр.
Периодика и другие источники информации
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191 2. Ilustrētā zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.