Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 13/02/2004 09:34:35 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Physic
2 31/05/2010 10:29:44 LAIS owner U KNOSAUKA=Physic -->Physics
3 20/04/2011 09:01:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika [ Ppt.]-->Fizika [Pārt.prod., p] TIPS_APJOMS=48-->
4 20/04/2011 13:37:42 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika [Pārt.prod., p]-->Fizika [Pārt. prod., p]
5 27/04/2011 10:23:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika [Pārt. prod., p]-->Fizika [Pārt. prod. teh., p]
6 29/12/2011 10:22:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika [Pārt. prod. teh., p]-->Fizika [Ppt]
7 29/04/2013 13:34:03 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika [Ppt]-->Fizika [Ppt: 2.sem. PL un NL] TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->200220130000
8 15/04/2014 16:40:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=48-->56 LEKCIJAS=16-->24
9 22/07/2014 14:14:47 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000
10 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=56-->120
11 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->64

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts